Uvjeti korištenja

 

Opći uvjeti poslovanja turističke agencije Nin turizam d.o.o.

 

 

Opći uvjeti korištenja

ÄŒlanak 1.

Dobrodošli na web stranice agencije NIN TURIZAM (u daljnjem testu agencija). Korištenjem svih naših usluga i informacija s naše web stranice ujedno prihvaćate i naše uvijete korištenja. Ukoliko se ne slažete s navedenim uvjetima korištenja molimo da ih ne koristite. Stoga vas molimo da dolje navedene uvijete pažljivo pročitate.

Kompletan sadržaj na web stranicama agencije, koji nije komercijalnog karaktera, je u vlasništvu agencije a postavljen je u svrhu promoviranja turističke ponude mjesta i gradova koje agencija predstavlja. Svako kopiranje i korištenje sadržaja (tekstova i fotografija) u komercijalne svrhe krše se autorska prava.

Sve slike i informacije privatnog smještaja navedene na našoj web stranici su provjerene i prikupljene od strane zaposlenika agencije. Zbog mogućih nastalih pogrešaka, propusta te kasnog ažuriranja istih agencija ne preuzima odgovornost.

Zbog poštivanja vaše privatnosti agencija vaše podatke potražuje i koristi samo u slučaju rezervacije jedne od naših usluga kako bi mogli istu realizirati. Podaci mogu biti dostupni našem partneru (iznajmljivaču) koji su potrebni za provedbu rezervacije te nisu dostupni trećoj strani, osim ako to nije regulirano zakonom. Agencija ne jamči za sigurnost i privatnost sadržaja poslanih putem elektronske pošte.

Agencija zadržava pravo promjene navedenih općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Agencija zadržava pravo na ukidanje bilo kojeg sadržaja ili usluge na naših stranicama bez obaveze prethodne najave. Agencija nije odgovorna za štetu nastalu tim putem.

Ponuda

ÄŒlanak 2.

Turistička agencija NIN TURIZAM sa sjedištem u Ninu, Trg braće Radića 3 bavi se posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika i za njegov račun i tako gostu osigurava smještaj, te posredovanjem pri iznajmljivanju izleta, automobila, bicikla, barki i glisera.

Rezervacija i plaćanje

ÄŒlanak 3.

Upiti za rezervaciju smještaja se primaju elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrÄ‘uje da je upoznat s ovim Općim uvjetima. Na taj način sve navedeno postaje pravna obaveza za gosta i za agenciju.

Rezervaciju je moguće izvršiti na dva načina:  Plaćanjem potvrÄ‘ene rezervacije uplatom dijela iznosa u visini agencijske provizije kao akontacije (isključivo na način da se uplati akontacija na transakcijski račun trvrtke temeljem ponude za smještaj) dok se ostatak iznosa plaća iznajmljivaču na dan dolaska. Iznos akontacije utvrÄ‘uje agencija. Dolaskom osobno u agenciju gost plaća agencijsku proviziju dok ostatak smještaja plaća iznajmljivaču.

 

Cijena usluge

ÄŒlanak 4.

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je navedeno u rezervaciji: dnevni najam, posteljinu, ručnike, opremljenu kuhinju s potrebnim posuÄ‘em i priborom, utrošak vode, struje i plina.

Posebne usluge nisu uključene u cijenu (usluge doručka, iznajmljivanja čamca...) te ih treba platiti posebno.

Cijene smještaja su odobrene od vlasnika smještajne jedinice koji ima pravo na promjenu istih.

Za boravak kraći od tri dana cijena se može uvećati za 30% te je isto regulirano ugovorom između iznajmljivača i agencije.

U slučaju promjene cijena odreÄ‘ene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije, agencija se obvezuje odmah obavijestiti gosta o tome te mu poslati novi obračun. Gostima koji su uplatili akontaciju agencija jamči da će im preostali dio biti obračunat po osnovi prijašnje kalkulacije po kojoj je gost i rezervirao smještajnu jedinicu.

 

Kategorizacija i opis usluga

ÄŒlanak 5.

PonuÄ‘ene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga u pojedinim mjestima su različiti i nisu usporedivi.

Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu. Za goste koji ostaju duže od jednog tjedna bit će dostupne dodatne plahte i ručnici.

Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati. Predaja ključa smještajne jedinice se obavlja u samom objektu od strane vlasnika ili predstavnika agencije.

Pravo agencije na promjene i otkaz

ÄŒlanak 6.

Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti. Agencija tada uz pomoć vlasnika gostu nudi zamjenski smještaj, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost gosta. PonuÄ‘eni smještaj treba biti iste ili više kategorije po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

 

Pravo gosta na promjene i otkaz

ÄŒlanak 7.

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovu zahtjevu, treba to učiniti pismenim putem.

Posebni uvjeti otkazivanja tijekom 2021. godine:

U slučaju da ugovorite Smještaj za bilo koje razdoblje tijekom 2021., omogućit ćemo Vam otkaz i prebacivanje termina korištenja Smještaja na bilo koji drugi slobodni termin u predmetnom objektu do 31. prosinca 2022. isključivo uz suglasnost iznajmljivača-ukoliko se iznajmljivač ne složi postupa se po "normalnim uvjetima otkazivanja", i to u sljedećim situacijama:

  1. Zatvaranje granica – Republike Hrvatske ili države Vašeg prebivališta odnosno boravišta; te
  2. Propisane obveze karantene/samoizolacije ili obveznog testiranja prilikom povratka u državu Vašeg prebivališta odnosno boravišta.

 

Pravo otkaza odnosno prebacivanja termina korištenja Smještaja se neće priznati u ostalim situacijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na situacije poput:

  1. Otkaza leta ili bilo koje druge vrste transporta;
  2. Samoizolacije/bolesti/izloženosti virusu SARS-CoV-2;
  3. Preporuke države Vašeg prebivališta odnosno boravišta o neodlasku na putovanje, tj. bez izričite zabrane;
  4. Neodobravanja godišnjeg odmora od strane poslodavca;
  5. Zabrane putovanja od strane poslodavca; te
  6. Bolesti ili smrti užeg člana obitelji.

 

 

U slučaju otkaza ugovorenog Smještaja sukladno gore navedenim uvjetima, NIN TURIZAM d.o.o. će vam izdati potvrdu o otkazu (cancellation voucher) koju možete iskoristiti za rezervaciju odnosno ugovaranje drugog termina Smještaja u vrijednosti uplaćenog predujma. Potvrda o otkazu se može iskoristiti do 31. prosinca 2022. odnosno novi Smještaj se može ugovoriti do zaključno 31. prosinca 2022. Napominjemo da se potvrda o otkazu može iskoristiti samo za objekt u kojoj je Smještaj i otkazan.

Potvrda o otkazu nije zamjenjiva za novac.

Ako je ukupni iznos novog termina Smještaja manji od vrijednosti potvrde o otkazu, razlika u iznosu se ne vraća.

Ako je ukupni iznos novog termina Smještaja viši od vrijednosti potvrde o otkazu, razliku u iznosu je potrebno nadoplatiti.

Potvrda o otkazu odnosno novi termin korištenja Smještaja se može iskoristiti samo jednom. Svaka naknadna promjena termina Smještaja podložna je postojećim uvjetima otkazivanja, koji su na snazi u "normalnim" okolnostima i koji su odreÄ‘eni ovim Uvjetima.

Ako je neka odredba ovih Uvjeta u suprotnosti s Posebnim uvjetima otkazivanja Smještaja tijekom pandemije COVID-19, odredbe iz ove glave će imati prednost.

Uvjeti otkazivanja:

- od 30. do 14. dana prije ugovorenog dolaska gosta vraća se 30% uplaćenog iznosa

- od 13. do 2. dana prije ugovorenog dolaska gosta vraća se 10% uplaćenog iznosa

Kod kasnijeg storniranja ili izostanka gosta, odnosno jednostranog prekida rezervacije od strane gosta zadržava se cjelokupan uplaćeni iznos boravka.

Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne doÄ‘e do ponoći na dan početka usluge, a nije unaprijed javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom pa se troškovi obračunavaju prema gore navedenom.

U slučaju osobnog dolaska gosta u poslovnicu agencije bez rezervacije i ugovorenog te naplaćenog smještaja u cijelosti, gost nema pravo otkazati ugovoreni smještaj uz povrat novca ili se može otkazati ali agencija zadržava cjelokupni uplaćeni iznos.

 

Obveze agencije i vlasnika

ÄŒlanak 8.

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a takoÄ‘er i o izboru vlasnika te o pravima i interesima gosta sukladno običajima u turizmu. Vlasnik je dužan osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

ÄŒlanak 9.

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrÄ‘uje da mu je ponuÄ‘en paket putnih osiguranja.

U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja.
Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

ÄŒlanak 11.

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, agencija ima kod osiguravajućeg društva Generali osiguranje d.d., sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku  neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj P13-1020166555. Djelatnici agencije upoznati će putnika sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju agencija prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrÄ‘uje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

 

Obveze gosta

ÄŒlanak 12.

Gost je obvezan:

- posjedovati ispravne putne isprave

- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske

- pridržavati se kućnog reda u smještenoj jedinici te suraÄ‘ivati s vlasnikom ili agencijom u dobroj namjeri

- vlasniku u cijelosti nadoknaditi svaku načinjenu štetu u smještenoj jedinici.

Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

 

Rješavanje prigovora

ÄŒlanak 13.

Gost ima pravo tražiti odreÄ‘enu naknadu za neizvršene usluge koje je platio. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor.

Postupak u vezi s prigovorom:

- Ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznijeti vlasniku. Gost je obvezan suraÄ‘ivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara usluzi uplaćenoj vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti.

- Ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronaÄ‘e drugi smještaj, te tako agenciji ne pruži priliku agenciji da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadu štete.

- Najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta gost mora agenciji predati pisani prigovor (uz od vlasnika potpisano izvješÄ‡e o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima). Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka prigovora. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u medije dok agencija ne donese odluku. Ovime se isključuje pravo gosta na naknadu neizravne štete. Nije li gost na mjestu dogaÄ‘aja reklamirao neadekvatne usluge odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 8 dana poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti.

 

 

Nadležnost suda

ÄŒlanak 14.

Nije li gost zadovoljan kako je agencija riješila njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bit će nadležan Trgovački sud u Zadru.

U Ninu, 01.02.2021.

 

                                                                                                                      NIN TURIZAM d.o.o.

                                                                                                          Turistička agencija NIN TURIZAM

                                                                                                             mr.sc. Vlado Škibola, direktor